månadsarkiv: juni 2023

Fastighetsboxar är en sund investering

Dags att investera i fastighetsboxar för er som BRF? Det finns många starka argument till varför detta är en bra idé och det finns många anledningar till varför många BRF:er valt att ta den kostnaden. Vi ska i den här texten reda ut varför fastighetsboxar kan göra skillnad och varför det handlar om en sund investering att ta.

Fastighetsboxar kommer först och främst att göra skillnad för varje enskild individ. Det handlar om ett bekvämt sätt att ta emot post och paket genom. I många fall så slipper man också hämta ut sina paket hos ett ombud – vilket givetvis är en klar fördel.

Genom att använda fastighetsboxar skapar man en bra rutin där den egna boxen kan kontrolleras varje dag i samband med att man kommer hem från jobbet. Risken för att post ska försvinna är minimal sett till att boxarna tillverkas i ett robust material där själva låsmekanismen är omöjlig att dyrka upp. Detta skapar säkerhet: ingen obehörig kan komma åt värdefulla paket eller känsliga uppgifter.

Säkerhet genom fastighetsboxar

En annan fördel sett ur ett säkerhetsperspektiv handlar om att en investering i fastighetsboxar kan kombineras med en annan investering där man köper säkerhetsdörrar. Dessa kommer att sakna brevinkastet och därmed också den svaga punkten där en tjuv ofta riktar in sig vid inbrott.

Samma sak gäller även för brandrisken. Om en dörr har ett brevinkast så innebär detta att röken kan ta sig in i en lägenhet och därmed också öka risken för att man som boende råkar illa ut. En säkerhetsdörr står emot både eld och denna giftiga – direkt dödliga – brandrök och detta skapar en trygghet. Man får extra minuter som kan rädda liv.

Fastighetsboxar för alla fastigheter

Många tänker sig att det handlar om en mer modern lösning att investera i fastighetsboxar och att sådana, i och med detta, inte kan passa in i äldre fastigheter. Samma sak gäller för ytan: har man ett mindre trapphus och en mer modest entré så kommer fastighetsboxar inte att passa.

Det stämmer definitivt inte. Fastighetsboxar kan alltid skräddarsys efter kundens unika behov, krav och önskemål.

Det spelar ingen roll om det handlar om en modern fastighet eller om en äldre, mer klassisk sådan. Man kan alltid anpassa stilen efter den interiör och arkitektoniska stil som finns i fastigheten. Samma sak gäller för storleken: måtten kan skräddarsys även för små trapphus – likväl som för större – och detta gör att det finns en lösning för alla typer av behov. Det går även att montera fastighetsboxar på huskroppens utsida och det handlar om en lösning som blivit allt vanligare och som – tack vare konstruktion och robust material – är rakt igenom säker. Således så spelar det ingen roll hur det ser ut där man bor. Det går alltid att skapa den bekvämlighet och den säkerhet som fastighetsboxar för med sig – förutsatt att man väljer rätt leverantör.