månadsarkiv: november 2023

Regler och tillstånd för trädgårdsbyggnation

I dagens snabbrörliga bygglovsvärld är det inte ovanligt att känna osäkerhet kring vad som är tillåtet när det kommer till att bygga i trädgården. Vilka projekt kan genomföras utan att ansöka om bygglov, och när krävs det grannars godkännande? 

För att besvara den här frågan behöver vi först förstå att reglerna kan variera beroende på var i landet du bor och egenskaperna hos din tomt. Områdets täthet och stadsplanering kan påverka bygglovsbestämmelserna, och de kan även variera från ett kvarter till ett annat. En viktig faktor är också hur mycket av din tomt som redan är bebyggd och vad som finns utanför tomten. Om du har en skogstomt kan reglerna vara mer flexibla än om du bor mitt i ett villaområde.

När det gäller trädgårdsbyggnation är vissa projekt alltid tillåtna utan bygglov. Det inkluderar vanligtvis saker som trädäck och staket. Men se till att ha koll på höjdbegränsningarna så att de inte överskrider de gällande föreskrifterna eller skuggar grannens tomt på ett sätt som kan vara störande. Ett användbart steg är att besöka din hemkommuns webbplats och söka efter information om bygglov där. De flesta kommuner erbjuder omfattande riktlinjer och råd. Om du behöver ytterligare information kan du alltid kontakta din kommunala bygglovshandläggare direkt. De är vanligtvis villiga att erbjuda rådgivning och hjälpa dig hitta den bästa lösningen för din trädgårdsbyggnation.

Godkännande från grannar

Ibland kan du behöva grannars godkännande även om ett formellt bygglov inte krävs. Att ha en öppen och konstruktiv dialog med dina grannar är alltid att föredra eftersom dina trädgårdsprojekt ibland kan påverka deras boendemiljö. Höga plank eller gäststugor som skuggar grannens uteplats kan försämra deras möjlighet att njuta av sina egna trädgårdar. Det kan även vara relevant när det kommer till placering av belysning eller fönster på dina byggnader.

Även om du själv inte har några problem med närheten till dina grannar bör du vara medveten om att de kanske uppskattar sitt privatliv. I många fall kan grannars godkännande vara avgörande för att ett bygglov ska godkännas, särskilt om det finns tveksamheter hos kommunens byggnadsnämnd.

Lagar för extra byggnader

Ett intressant undantag från bygglovsreglerna är möjligheten att uppföra så kallade Attefallshus. Dessa får idag byggas upp till en total byggyta av 30 kvadratmeter utan att du behöver ansöka om bygglov. Detta gäller antingen en byggnad på 30 kvadratmeter eller flera mindre byggnader som tillsammans inte överskrider denna storlek. Det är viktigt att notera att kvadratmetrarna mäts i byggyta, vilket är den yta som byggnaden faktiskt står på. Det innebär att om du bygger ett högre hus eller inkluderar loft, kan den totala boytan vara större än den angivna byggytan. Detta ger dig möjlighet att skapa ett större boende eller potentiellt hyra ut det, utan att behöva genomgå en bygglovsprocess för den nya strukturen.

Mer information och tips kan du hitta på webbsida: byggföretagumeå.se