Kategoriarkiv: Okategoriserade

Bättre utsikter utan träd

Utan träd blir det ingen bra miljö. Detta hindrar inte att enstaka träd ibland måste tas ned. Sjuka träd eller träd växande på fel ställen kan innebära fara – trädfällning behövs ibland.

Träd är viktiga. De reglerar vattenhalten i marken och förhindrar erosion. De erbjuder skugga och vindskydd. De försvårar insyn, de är vackra och är hem för insekter och andra djur. Inga träd ska tas bort utan fullgod anledning.

När är det då dags att fälla träd? Det finns ett antal tillfällen då trädfällning är önskvärt och rekommenderas. Det handlar då framför allt om säkerhet.

Träd har, liksom allt annat, en begränsad livslängd. Äldre träd kan bli sjuka och därmed också instabila. En rak stam kan dölja en rutten insida. Stora grenar kan riskera att lossna och falla och orsaka skador.

En effektiv och kompetent trädfällning

Ytterligare tillfällen då man kan rekommendera att träd fälls finns då exempelvis rotsystem olyckligt växt in i husgrunder. Likaså kan instabila större grenar riskera att skada byggnader. I dessa fall behöver säkerheten sättas först och träd behöver fällas.

En trädfällning är inget du som amatör bör ge dig på. När väl träd passerat slystadiet är de tunga och hårda, minst sagt. Expertis behövs för att ta ner träd på ett säkert sätt.

Fallriktningen är förstås A och O. I vissa fall behöver träd också tas ner i sektioner. Det innefattar också mycket efterarbete med grenar, ris och stam. Det är ett farligt jobb som måste lämnas till proffsen. Tur att det finns yrkesfolk för jobbet.