Pallställ – för flexibilitet

Om du ska inreda ett nytt lager för en industri så är oftast pallställ det bästa att satsa på. De kan anpassas för olika behov, ändras, flyttas och byggas om.

Det är mycket att tänka på för den som ska dimensionera och inreda ett nytt lager för en industri. Det räcker inte bara att se till att det finns tillräckligt med golvutrymme. Det måste också säkerställas att arbetsmiljön är bra för de som ska arbeta där, och att inredningen är anpassad efter behoven.

Nu är det ju inte alltid så enkelt att förutse alla behov när man inreder ett lager. De förutsättningar som gäller idag kan ändra sig till helt andra behov i framtiden. Då är det bra om man kan skapa en inredning som i någon mån är flexibel – som kan ändras och arrangeras om allteftersom förutsättningarna ändras.

Olika varianter av pallställ

Det smidigaste sättet att göra detta på är oftast att arbeta med pallställ. Dessa finns i standardutförande men också med utformning för speciella behov. Det kan vara bra att ha ett antal pallställ att lasta EU-pallar i. Dessa ställ behöver inga balkplan utan det räcker med bärbalkar.

Utöver det så kan det vara bra att satsa på några pallställ för pappkartonger och mindre saker, med hyllplan. Om det finns behov så kan man också anordna något ställ för specialgods, alltså sådant som till exempel är extra långt och inte ryms i ett vanligt pallställ. Med grunden lagd går det sedan enkelt att bygga om och lägga till alltefter hur behoven ändrar sig.