Trädfällning Uppsala – låt en arborist hjälpa dig

Timber! Det är enkelt att luras av att en trädfällning i Uppsala är ett lätt projekt att genomföra. Med rätt typ av såg så är det inte mer än att lägga ett snitt och sedan knuffa trädet i den riktning man planerat. Det handlar emellertid om ett projekt som är avsevärt mycket mer komplext än detta.

En trädfällning i Uppsala – i synnerhet om det handlar om en som ska ske i ett tätbebyggt område – kräver rätt kunskap, rätt utrustning och en planering som utesluter alla risker för både skada på person och egendom. Det bästa du kan göra om du planerar att fälla ett träd på din tomt är att ta ett steg tillbaka, plocka upp telefonen och kontakta en arborist.

Tyvärr sker det en massa olyckor i samband med trädfällning. Det kan vara så illa att folk de facto avlider, men i de flesta fall så handlar det om lättare skador och om att egendom går sönder. Det senare innebär emellertid också att man står inför ett faktum att den egna försäkringen inte kan komma att vara giltig och att man kan tvingas tvista mot sitt försäkringsbolag om ersättning för exempelvis en skadad bil eller ett hus som fått ett träd över sig. Inget av dessa alternativ är särskilt lockande.

Fördelar med professionell trädfällning

Fördelarna med att välja professionell hjälp med trädfällning är många och några av dem ser ut som följer:

  • Professionellt jobb. En arborist arbetar alltid med en kunskap om att varke träd är unikt – och att en trädfällning med detta också blir olika beroende på trädets storlek, placering och väder och vind. Jobbet sker utan risker och där det ibland kan ta flera dagar innan projektet är avslutat. Det säger en hel del.
  • Rut. Du som privatperson kan med hjälp av Rut-avdraget dra av halva kostnaden för arbetet med trädfällning. Det är en stor fördel och kostnaden blir mer än rimlig.
  • Extratjänster. Inom ramarna för en trädfällning i Uppsala kan du även inkludera bortforsling, kapning till mindre bitar samt exempelvis stubbfräsning. Saker som tar lång tid att göra själv och som är väldigt jobbiga att ta tag i.