Vårdnadstvist kan leda till bättre samarbete

Att vara oense efter en separation är väldigt vanligt. En vårdnadstvist leder förhoppningsvis på sikt till ett bättre samarbete när det handlar om barnen.

Som föräldrapar är samarbete viktigt. Oavsett vilken relation föräldrarna har bör man sträva mot samma mål när det kommer till sina barn. Målet brukar vara att man ser det bästa för de gemensamma barnen, vilket ibland kan vara svårt. Med en brusten relation bakom kantad av diverse ilska och irritation från båda håll. Alla äger sin egen berättelse, det betyder inte att den andra personen behöver ha rätt eller fel.

När det kommer till kraschade relationer är det ofta två olika sidor av samma mynt. Som ung och barnlös kunde man bara säga tack och adjö och aldrig mera ses. Med barn i relationen krävs det så mycket mer av föräldrarna. Man har gemensamt knutit sig samman i en livslång relation med sitt barn. I de flesta fall vill man verkligen sätta barnet först.

Vårdnadstvist för barnens bästa

Andra gånger slår svartsjukan till och man gör allt för att alla ska dansa runt sin egen pipa. Att vara den som bestämmer och ändrar schema eller gör sig oåtkomlig får i en vårdnadstvist inga höga poäng. I en vårdnadstvist får man ett juridiskt bindande avtal som gäller föräldrar emellan. Avtalet reglerar saker som gör att föräldrarna ska få ett bättre samarbete för barnens bästa.  

Det kan handla om vem julen firas hos och hur sommarledigheten ska fördelas. För den som tänker genomföra en vårdnadstvist är det ett tips att dokumentera innan. Har man dokumenterat om den andra partnern misskött sig på ett eller annat sätt så har man en bra grund. Det kan vara allt från att inte lämna över barnen på rätt dag till grövre händelser. Det viktigaste i en vårdnadstvist är att göra det för barnens bästa.